Mijn zorg WMO

Begeleiding van mens tot mens

Begeleiden, dat doen we met passie en professionaliteit:

We helpen volwassenen met een zorgindicatie door middel van begeleiding van mens tot mens. Onze werkwijze zorgt voor een optimale begeleiding van de cliënt. Samen met zijn omgeving zorgen we voor een goede balans zodat hij het beste uit zichzelf kan halen.

Mijn zorg WMO is een kleinschalige zorginstelling. We leveren kwalitatief goede zorg. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem (KIWA keurmerk ZOZ). Onze begeleiding ziet er als volgt uit: Er wordt eerst geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de begeleider. Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit Zorg in Natura of het Persoonsgebonden Budget.

Onze doelgroep:

We bieden bij Mijn zorg WMO individuele begeleiding aan volwassen cliënten met o.a. de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), dementie en andere psychiatrische problematiek.

Daarnaast bieden we begeleiding aan mensen met verslavingsproblematiek en psychosociale problemen.

Voorbeelden van hulpvragen en hoe onze begeleiding eruit ziet: 

   

 

“Het is altijd zo’n chaos in mijn hoofd.. Ik plan soms dubbele afspraken, of ik vergeet een afspraak…”

Een veel voorkomend probleem.. Het is soms lastig om de regie te pakken en het overzicht te houden. Wij maken vaak een weekplanning met de cliënt om weer overzicht te krijgen. Het helpt soms ook om goed in beeld te krijgen waar de stress of overprikkeling vandaan komt. Het lijkt zo simpel, maar het werkt!  

 

“Ik heb net een heftige crisis achter de rug… hoe pak ik mijn leven nu weer op?”

Soms is het moeilijk om je leven weer op te pakken. Je hebt nog zoveel te verwerken, moet voor je gevoel helemaal opnieuw beginnen. Waar moet je beginnen? Zoveel vragen, zoveel dilemma’s. Onze begeleiding helpt je om prioriteiten te stellen, samen dingen op te pakken en zo nodig zelfs tijdelijk over te nemen. Samen sta je sterker!  

 

“Ik voel me soms erg depressief! Ik kom dan  ’s ochtends mijn bed niet uit,  heb nergens zin in en dan baal ik zo van mezelf.. Maar ik kan er niets aan doen.. Of wel?”

Een depressie is een ernstige diagnose. Meestal hebben mensen last van (ernstige) neerslachtigheid en sombere buien. Dat is gelukkig nog geen depressie! Je kan er veelal ook zelf iets aan doen.  Het helpt enorm om met je begeleider in kaart te brengen hoe jouw ‘depressie’ eruit ziet en wat je kan doen om dit te voorkomen. En natuurlijk wat de omgeving en begeleiding kan doen om je te helpen. Dit doen we met behulp van een signaleringsplan.   

“Ik houd elke keer een stukje maand over aan het eind van m’n salaris…”

Geldzorgen, schulden, geen idee hebben waar het geld heen gaat. Een helaas veel voorkomend probleem.. Of je nou veel geld verdient of moet rondkomen met een Wajong of in de bijstand zit… Geld is sneller op dan ons lief is. Schulden zijn zo gemaakt. Als je door allerlei omstandigheden (even) de regie kwijt bent, kan het maar zo gebeuren dat het financieel ook een chaos wordt. Probeer er dan maar weer eens in je eentje uit te krabbelen..  Hier kunnen we je bij helpen! Een beetje coaching kan al veel inzicht geven en verder afglijden voorkomen. Samen probeer je inzicht te krijgen in je in- en uitgavenpatroon en bespreek je waar het beter kan. We stellen een budgetplan op en brengen alle vaste uitgaven (en schulden) in kaart. Deze hulp is vaak maar kort nodig en heel doelgericht. Bij hoge schulden zullen we kijken naar mogelijkheden voor schuldhulpverlening.   

Waarom kiezen voor Mijn zorg WMO

Identiteit

Wij onderscheiden ons door onze christelijke identiteit:

Ieder mens is uniek, geschapen en gewild door God. Vanuit dat vertrouwen en geloof gaan wij te werk.

Visie op begeleiding

Wij onderscheiden ons door onze visie op begeleiding:

In onze aanpak maken wij onszelf zoveel mogelijk overbodig. De begeleiding is gericht op het zoeken naar oplossingen, zodat u het weer zelf kan doen.

Visie op de organisatie

Wij onderscheiden ons door onze organisatievorm:

Onze organisatie is klein, waardoor er weinig overhead is. U krijgt een vaste begeleider. Door goede samenwerking met andere organisaties is de continuïteit gewaarborgd.

Hoe kunt u gebruik maken van onze diensten?

U heeft een indicatie voor begeleiding van uw gemeente WMO of op grond van de WLZ.

Mijn zorg WMO heeft een contract met de gemeenten Nijkerk en Apeldoorn. Voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug e.o., Amersfoort e.o. en Ede verwijzen we u naar https://motuswmo.nl  

Woont u buiten deze gemeenten, dan kunt u de zorg betalen met een Persoonsgebonden Budget of particulier.

Voor een indicatie kunt u terecht bij uw gemeente WMO of het CIZ. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de juiste zorg.

Klachtenregeling:

Mochten er onverhoopt klachten zijn over de zorgverlening, dan lossen wij die graag met u op. Neemt u dan in eerste instantie contact op met uw begeleider. Komt u er samen niet uit, of bent u niet tevreden, neem dan contact op met uw zorgmanager. Blijft u voor uw gevoel onvoldoende gehoord, neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg.  Mijn zorg WMO is via Motus Zorg aangesloten bij Klachtenportaal zorg. Ga voor meer informatie naar uw cliëntdossier in Zilliz Xtranet, naar Klachtenregeling. Of direct naar https://klachtenportaalzorg.nl  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bedrijf staan wij voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een christelijke waarde die we hoog in het vaandel hebben staan.

In onze keuze voor de bank hebben we gekeken naar principes voor duurzaamheid, milieu en mensvisie. Om die reden hebben we rekeningen bij de Triodosbank (betaalrekening) en ASN bank (spaarrekening).

Meedenken? 

Als cliënt van Mijn zorg WMO kunt u meepraten over ons beleid. Dit kan via de digitale ideënbus. Mail naar: ideeënbus@motuswmo.nl  Daarnaast organiseren wij jaarlijks een BBQ waar alle cliënten voor worden uitgenodigd om mee te denken over ons beleid.