Mijn zorg WMO

Begeleiding van mens tot mens

Begeleiden, dat doen we met passie en professionaliteit:

We helpen volwassenen met een zorgindicatie door middel van begeleiding van mens tot mens. Onze werkwijze zorgt voor een optimale begeleiding van de cliënt. Samen met zijn omgeving zorgen we voor een goede balans zodat hij het beste uit zichzelf kan halen.

Mijn zorg WMO is een kleinschalige zorginstelling. We leveren kwalitatief goede zorg. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem (KIWA keurmerk ZOZ). Onze begeleiding ziet er als volgt uit: Er wordt eerst geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de begeleider. Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit de Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget.

Onze doelgroep: 

We bieden bij Mijn zorg WMO individuele begeleiding aan volwassen cliënten met o.a. de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), dementie en andere psychiatrische problematiek.

Daarnaast bieden we begeleiding aan mensen met verslavingsproblematiek en psychosociale problemen.   

Adresgegevens

Mijn zorg WMO
Maarsbergseweg 40
3931 JJ Woudenberg


Telefoon en E-mail adres

Tel: 06514 83668
mail: info@mijnzorgwmo.nl

Bedrijfsgegevens

KvK: 52812464
AGB: 98-100134
Bank: NL97 TRIO 0198 5412 87

Wij hopen dat onze site u een goed beeld geeft van onze activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail gerust!


Met een hartelijke groet,