Mijn zorg WMO

Begeleiding van mens tot mens

Begeleiden, dat doen we met passie en professionaliteit:

We helpen volwassenen met een zorgindicatie door middel van begeleiding van mens tot mens. Onze werkwijze zorgt voor een optimale begeleiding van de cliënt. Samen met zijn omgeving zorgen we voor een goede balans zodat hij het beste uit zichzelf kan halen.

Mijn zorg WMO is een kleinschalige zorginstelling. We leveren kwalitatief goede zorg. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem (KIWA keurmerk ZOZ). Onze begeleiding ziet er als volgt uit: Er wordt eerst geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de begeleider. Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit de Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget.

Onze doelgroep: 

We bieden bij Mijn zorg WMO individuele begeleiding aan volwassen cliënten met o.a. de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), dementie en andere psychiatrische problematiek.

Daarnaast bieden we begeleiding aan mensen met verslavingsproblematiek en psychosociale problemen.   

Verslavingszorg

Verslaving is geen uiting van zwak gedrag, maar een hersenziekte die intensief aangepakt moet worden. Dit doen we stap voor stap. We zoeken samen een goede behandeling. Tijdens de behandeling blijven we ondersteunend in beeld. Na de behandeling is vaak nog intensieve begeleiding nodig om terugval te voorkomen. 

Onze begeleiders zijn speciaal  toegerust in verslavingszorg. Vanuit de gemeente (WMO) zijn we ook gecontracteerd voor specialistische begeleiding. 

Neem voor meer informatie contact met ons op! 

Autisme

Mensen met autisme zijn bijzondere, vaak talentvolle, maar ook kwetsbare mensen. Zij ervaren hun omgeving vaak als verwarrend en lopen op sociaal gebied nogal eens vast. Ze worden vaak niet begrepen. 

Wij hebben begeleiders, gespecialiseerd in autisme, die deze problematiek goed en snel herkennen. Zij helpen door (waar nodig) overzicht, structuur en balans te bieden. 

Ons doel is het vergroten van jouw zelfredzaamheid en welzijn

Dementie

Een persoon met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. Dit proces wordt vaak als zeer vernederend ervaren. Zowel de patient als de omgeving voelt de machteloosheid

Onze begeleiders spelen in op de 'ik-beleving' van de patient. Ze bieden structuur en veiligheid, rust en een prettige sfeer. We werken (zo mogelijk) nauw samen met familie. 

Onze kracht is dat we out of the box denken en daarin onorthodox durven te handelen. Uiteraard hebben onze begeleiders de nodige expertise in huis.  

Adresgegevens

Mijn zorg WMO
Maarsbergseweg 40
3931 JJ Woudenberg


Telefoon en E-mail adres

Tel: 06514 83668
mail: info@mijnzorgwmo.nl

Bedrijfsgegevens

KvK: 52812464
AGB: 98-100134
Bank: NL97 TRIO 0198 5412 87

Wij hopen dat onze site u een goed beeld geeft van onze activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel of mail gerust!


Met een hartelijke groet,